Osnove avtorskega prava: pravice filmskih igralcev, delavnica

17.6. | ob 16.00

Stolp Škrlovec, Škrlovec 1, Kranj

Uvodoma bodo na kratko predstavljene: osnove avtorskega prava (vsebina in vrste avtorske ter sorodnih pravic, njihove osnove in razmerja ter gospodarski pomen, pomen denarnih nadomestil itd.); pravni status filmskega igralca; splošna pravila filmskega pogodbenega prava. Temu bo sledila razlaga novih izhodišč (varovalk) za bolj pravične filmske pogodbe igralcev (neprenosljiva nadomestila, obvezno kolektivno upravljanje, načelo transparentnosti, best-seller-klavzula, preklic pogodbe, dobre prakse s kolektivnimi oz. cehovskimi sporazumi itd.), ter pomena kolektivnega upravljanja na tem področju.

Predavanje in okroglo mizo bo vodil Dr. Miha Trampuž, AAS Avtorska agencija za Slovenijo, pravni svetovalec za avtorsko pravo, avtor osnutka prvega slovenskega zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki v osnovah velja še danes.

Okroglo mizo bosta povezovala Klemen Dvornik in Jurij Drevenšek.
Dogodek pripravlja ZDSFU za člane DSI in drugih društev. Prost vstop, prijave niso potrebne.