STROKOVNI PROGRAM

Produkcija TV nadaljevank vseh žanrov in formatov tudi v Sloveniji skokovito narašča, z njo pa potreba, da se to področje pošteno pretrese – da se spogledamo s trenutnim stanjem in mu priznamo tako dobre kot slabe strani. Kaj pogojuje dobre produkcije nadaljevank, kdo ima motivacijo zanje? Kako lahko sledimo naraščajoči produkciji? Smo kadrovsko številčno in kakovostno zmožni dosegati dobre rezultate? Vsi deležniki stremimo k visoki kvaliteti. Jo dosegamo? Kdaj in kako?

Zaradi teh in še številnih drugih vprašanj smo se za letošnjo osrednjo temo strokovnega programa festivala odločili za nadaljevanke. Osvetlili jih bomo z vseh strani, vzpostavili plodno kritično distanco, obsojanje pa raje obšli.

Zaradi omejenih kapacitet je za vse strokovne dogodke obvezna prijava na info@krafft.si.

ČETRTEK, 17. 6.
12:00–23:00
FESTIVALSKA DVORANA IVO BARIŠIČ (STOLP ŠKRLOVEC)

 

ZA STROKOVNO IN ŠIRŠO JAVNOST

DAN SEKCIJE PLESNIH USTVARJALCEV

Projekcije kratkih plesnih filmov, nominiranih za priznanje in nagrado LOK, ki jim bo sledil pogovor s priznanimi strokovnjaki

Projekcije plesnih filmov so razporejene v tri sklope. Prikazanemu sklopu sledi sproščen pogovor s strokovnjaki s področja uprizoritvene umetnosti, ki so aktivni tudi na področju avdiovizualnega sektorja. Pogovor je namenjen ustvarjalcem in izvajalcem nominiranih plesnih filmov, ki se želijo o svojem delu pogovoriti ter na ta način zbrati raznolika mnenja in vtise.

PROGRAM:

12:00–12:35PROJEKCIJE 1

reSET (Ana Jenček Dekleva)

Frame of mind (Ana Jenček Dekleva)

Adapto (Mitja Obed)

Natus (Inan Du Swami, Maja Maša Šömen)

N’taka (Ada Kogovšek)

Dreaming Awake (Lana Klemen)

Psihonaut (Ema Sivac, Jure Bohinc, Nik Kidrič)

Hierarhija enakovrednosti (Nataša Đurić, Kaja Marion Ribnikar)

Maske (Saša Šveigl)

 

12:35–13:30POGOVOR

Pogovor vodita: Željko Božič in Matjaž Mrak

 

13:30–14:00PROJEKCIJE 2

Missing You (Tian Ćehič, Lara Šlibar)

Holy Terrain (EZ Twins / Taja Riley)

Ujeti v ideale (Ajda Fabjan, Larisa Počič)

US Ljubljana: Hip Hop kids (Urbana Scena Ljubljana: Hip Hop kids)

BodyunTitled (Daša Grgič)

DIH.breath (Daša Grgič)

Rada bi nekaj rekla (Urša Rupnik)

Volver (Urška Centa)

 

14:00–15:00POGOVOR

Pogovor vodita: Željko Božič in Matjaž Mrak

 

15:30–16:00PROJEKCIJE 3

Protrait of desire (Jerca rožnik Novak)

Balada (Urša Rupnik)

Sreča (Lara Ekar Grlj, Jakob Horvat)

Land Of All (Michal Rynia, Nastja Bremec Rynia)

 

17:30–19:00

“SOOČENJA: TELO V OBJEKTIVU”

Okrogla miza: Plesni filmi skozi telo koreografa in objektiv režiserja

V pogovoru želimo odstirati teme in nasloviti mnogotera vprašanja, ki se dotikajo položaja plesnih ustvarjalcev znotraj AV medija. Kakšna je vloga koreografa v plesnem filmu? Kako se vzpostavlja, gradi in oblikuje odnos med režiserjem in koreografom? Kdo ima avtonomijo odločanja, ki vpliva na zgodbo, izvedbo in sporočilo koreografije v AV delu? Kako, kdaj in zakaj nastajajo razlike, nasprotovanja in kompromisi med koreografom in režiserjem? Kako se plesni ustvarjalci v AV delih soočamo z delovnimi pogoji na snemanju? Kako do kakovostnega plesnega filma ob pomanjkanju zadostnega financiranja?

Vodita: Rosana Hribar in Rok Kunaver

Sodelujejo: Peter Bratuša, Matjaž Mrak, Urša Rupnik, Jasna Hribernik, Gaj Žmavc, Željko Božič


19:30–20:00PROJEKCIJE NAGRAJENCEV

Ubijalci sanj (Jan Marolt)

Back (Aljoša in Anja Möderndorfer)

CIRCULAT (Urša Rupnik, Sanja Spirić, Borut Mlakar, Tina Benko, Neža Jamnikar, Ema Križič, Jelena Radoičić, Matjaž Mrak)

ZA POGOVORE JE OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA NA: SPU@DRUSTVODSI.SI PRIJAVE SPREJEMAMO DO 16.6.2021!

GLASOVANJE ZA NAGRADO OBČINSTVA LOK

Sekcija plesnih ustvarjalcev DSI bo podelila nagrado publike LOK, ki bo izglasovana 17. 6. 2021. Za nagrado publike LOK bodo glasovali obiskovalci strokovnega programa festivala KRAFFT na dnevu sekcije plesnih ustvarjalcev SPU. Glasovanje bo na voljo po ogledu projekcij na sami lokaciji ter na spletni strani, in sicer do 17. 6. 2021.

PETEK, 18. 6.
15:00–16:30
FESTIVALSKA DVORANA IVO BARIŠIČ (STOLP ŠKRLOVEC)

ZA STROKOVNO JAVNOST

“NA TERAPIJI”

Okrogla miza: Kako smo igralci vključeni v produkcijo TV nadaljevank

Pogoji dela se hitro prilagajajo proračunom in časovnim omejitvam. Dovršenost končnih izdelkov je v veliki meri odvisna prav od teh. Kako igralci vplivamo na kvaliteto? Kaj so osnovne potrebe za spodobno delo? Kaj bi bile idealne okoliščine? S čim se pri delu strinjamo, s čim ne? Kaj lahko zahtevamo in kako? Koliko vpliva končni izdelek na našo nadaljnjo kariero? Je to sploh pomembno? Kako se motiviramo za sodelovanje pri nadaljevankah od dnevnih telenovel do kriminalnih, humorističnih in dramskih nadaljevank?

Vodi: Nina Valič

Sodelujejo: Marijana Brecelj, Bojan Emeršič, Beti Strgar, Domen Valič, Branko Završan

PETEK, 18. 6.
17:00–18:30
FESTIVALSKA DVORANA IVO BARIŠIČ (STOLP ŠKRLOVEC)

ZA STROKOVNO JAVNOST

“NAŠ VSAKDANJI KRUHEK”

Okrogla miza: Celosten vpogled v produkcijo slovenskih nadaljevank

S porastom produkcije postajajo nadaljevanke vse bolj pomembno področje dela in zaslužka vse širši skupini sodelavcev, ki v njej najdejo svoj interes. V produkciji nadaljevank je komercialna nota velikega pomena. Ta vidik pa ni vedno porok za kakovost. Kakšni so pogoji in omejitve nastajanja nadaljevank v Sloveniji? Kakšni so časovni okviri nastajanja od naročnika in scenarija prek produkcije do končne distribucije in promocije? Imamo zadostno produkcijsko strukturo in zadovoljiv strokovni nivo vseh sektorjev v produkcijski verigi? So potrebna nova znanja, izobraževanja? Smo pripravljeni na apetit močnih tujih avdiovizualnih (AV) korporacij na našem teritoriju? Ocenili bomo trenutno stanje slovenskih nadaljevank in se dotaknili naše specifike in vpliva tujih nadaljevank na našo produkcijo.

Vodi: Branko Završan

Sodelujejo: Branko Čakarmiš, Klemen Dvornik, Mojca Fatur, Kim Komljanec, Matevž Luzar, Janez Pirc

SOBOTA, 19. 6.
15:00–16:30
FESTIVALSKA DVORANA IVO BARIŠIČ (STOLP ŠKRLOVEC)

ZA STROKOVNO JAVNOST

“STRICI SO MI POVEDALI”

Okrogla miza: Govor v slovenskih AV delih

Govor v slovenskem filmu in splošno v AV delih je zelo ranljivo in izmuzljivo področje. Neposrednost, ki jo zahteva AV medij, vključuje potrebo po govoru, s katerim se poistoveti kar najširši krog slovenskih gledalcev. Ali film prenese zborno izreko? Ali nevtralna slovenska govorica obstaja? Kdaj je lokalno lahko univerzalno? Koliko je govor v posameznem AV delu še domena lektorjev, koliko pa osebni okus avtorjev? Kaj hoče slišati publika?

Vodi: Nataša Barbara Gračner

Sodelujejo: Jože Faganel, Saša Pavček, Barbara Zemljič, Miran Zupanič

SOBOTA, 19. 6.
17:00–18:30
FESTIVALSKA DVORANA IVO BARIŠIČ (STOLP ŠKRLOVEC)

ZA STROKOVNO JAVNOST

“SENCE NAD PODALPSKIM BALKANOM”

Okrogla miza: Dan s častnim gostom

Častni gost letošnjega festivala je igralec, ki je tudi scenarist, režiser in producent AV del oziroma nadaljevank, torej človek, ki neposredno deluje na skorajda vseh sektorjih AV produkcije in s tem razume tudi dinamiko med njimi. Skozi ogled in analizo njegovega AV dela se bomo seznanili tako z rezultatom kot celotno produkcijsko potjo nastajanja. Vabljeni na poglobljen strokovni pogovor o izkušnjah, radostih in pasteh AV produkcije.

Vodi: Luka Marčetić

NEDELJA, 20. 6.
16:00–17:30
FESTIVALSKA DVORANA IVO BARIŠIČ (STOLP ŠKRLOVEC)

ZA STROKOVNO JAVNOST

“ČISTA DESETKA”

Okrogla miza: Kako naprej

Kaj prinašajo nove forme AV del? Katera so te forme? Jih Slovenija že premore? Film je sedma umetnost, je lahko to tudi nadaljevanka? Kje je prostor za nekomercialna AV dela, nestandardne formate? Kako producirati nekonvencionalne oblike nadaljevank? Se kje kažejo radikalne, hibridne forme nadaljevank? Kaj prinašajo nove tehnologije in kaj je jutrišnja AV produkcija?

Vodi: Beti Strgar

Sodelujejo: Blaž Bezek, Aljoša Harlamov, Luka Marčetić, Jani Virk, Branko Završan