O KRAFFTU

Namen festivala KRAFFT je v osrednje gorenjsko mesto pripeljati svetovne filmske (in televizijske) presežke na področju igre, nadarjene in globalno prepoznavne igralce in igralke ter vrhunske strokovnjake in strokovnjakinje, da z nami delijo svoje zgodbe, znanje in izkušnje.

Festivala, ki bi bil osredotočen na igralsko umetnost znotraj avdiovizualnega področja, v širši regiji še ni, tako da KRAFFT odpira velik potencial za mednarodno delovanje in prepoznavnost.

Festival je v prvi vrsti praznovanje, prostor za refleksijo opravljenega dela, za izmenjavo izkušenj in mnenj, inkubator novih idej ter priložnost za druženje in povezovanje.

KRAFFT skozi filmske projekcije, predavanja, pogovore, okrogle mize, delavnice in družabne dogodke tako občo kot strokovno javnost vabi k raziskovanju in odkrivanju še neznanih osebnih, profesionalnih in družbenih prostorov igre, k premikanju mej znanega in sprejemljivega.

Festival nastaja v sodelovanju Mestne občine Kranj, Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI), Zavoda za turizem in kulturo Kranj in Zavoda Carnica, ter s podporo Slovenskega filmskega centra (SFC) in Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije AIPA, K.O.

POBUDNIKI

Bor Rozman direktor mestne uprave Mestne občine Kranj
Gregor Štibernik direktor AIPA
Janez Černe podžupan Mestne občine Kranj
Nataša Bučar direktorica Slovenskega filmskega centra
Selman Čorović direktor Zavoda Carnica
Maja Sever igralka
Branko Završan igralec